Elif Dolak Yavuz

Fransa'da Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de denklik alarak Avukatlığa başlamıştır. Ticaret ve Borçlar hukuku alanında uzman olup, doktora eğitimini halihazırda Fransa'da devam etmektedir.


Fransa'da Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de denklik alarak Avukatlığa başlamıştır. Ticaret ve Borçlar hukuku alanında uzman olup, doktora eğitimini halihazırda Fransa'da devam etmektedir.