E-Dava


Ofisimiz UYAP web sayfasına online bağlanarak e-dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler. Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dava ve hukuk dava dosyalarını ve değişik iş dosyalarını inceleyebilmektedir.  Ayrıca vekâleti bulunmayan dava dosyalarını için ilgili dosyaya vekalet sureti göndererek, Mahkemenin onay sürecinden sonra inceleyebilmektedir. 

Ofisimiz dava dosyalarından suret alabilmekte; dava dosyalarından anında bilgi alabilmekte, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, online harç ve masraf ödeyebilmekte, icra müdürlüğüne talep gönderebilmekte ve gerekli sorgulamaları (malvarlığı, SGK ve MERNİS adresi) yapabilmektedir.