Biz Kimiz?


Elif Hukuk Bürosu, 2012 yılında kurulan ve Ankara’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur. Büromuz ağırlıklı çok uluslu şirketlere hizmet veren, farklı ülkelerde hukuk hizmeti veren hukuk ofisleri ve avukatlar ile birlikte çalışmaktadır. Ofisimiz ticaret, uluslararası ticaret, tahkim, iş ve finans alanlarında uzman bir kadroya sahiptir. Başta Türkiye olmak üzere Fransa, Yunanistan, Italya, Mısır ve Amerika gibi bir çok yabancı kökenli müvekkillerine de danışmanlık, avukatlık ve müşavirlik hizmeti sunmaktadır. Elif Hukuk bürosu olarak hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi, sözleşme yazımı ve incelemesi gibi hizmetlerin yanı sıra tercümanlık, finans, mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri de sunmaktayız.

Ofisimiz;
 • hukuki konularda yazılı veya sözlü danışmanlık, 
 • her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, uygulanması, tercüme edilmesi,
 • yasal mevzuat hakkında bilgi verilmesi, son güncellemelere dikkat çekilmesi,
 • önleyici hukuk hizmetleri sunulması,
 • dava takibi, 
 • icra takibi
 • ihtilafların sulh yoluyla çözümü,
 • müzakere süreçlerinin takibi,
 • arabuluculuk,
 • tahkim,
 • idari ve hukuki dosyaların (emeklilik, vize, yurt dışı evlilik vs.) hazırlanması ve sunumu gibi konularda hizmet vermektedir.
Ofisimiz; öncelikle Türkiye’de, ardından Fransa, Yunanistan, Amerika gibi bazı ülkelerde de Hukuk ve Ceza mahkemelerinde dava takibi ve ihtilafların çözümü hizmetlerini sunmakta,
 • Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul İktisabı Ve İdaresi İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri
 • Yabancılar Hukuku
 • Gayrimenkul Ve İmar Uyuşmazlıkları
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ticaret Ve Şirketler Hukuku
 • Özel Sigorta Hukuku
 • Tahkim
 • İcra Ve İflas Takip Ve Davaları
 • Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
 • Kişi, Aile (Boşanma, Velayet, Babalık)
 • Yabancı Mahkeme Ve Tahkim Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi
 • Şirket Kurulması – Hukuki Takibi
 • Fınansal Zorluk Yaşayan Şirketlerin Yeniden Yapılanması Ve Kurumsallaşması
 • Ticari Ve Özel Kira Sözleşmelerinin düzenlenmesi, uyarlanması 
 • İdari Davalar
 • Ceza Davaları
 • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru
Yukarıda yer alan hukuki alanlarda, şirket ve şahıslara yönelik hukuki, mali, finansal danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca Ofisimiz Avrupa Insan Hakları Mahkemesi ve diğer Uluslararası Mahkemelerde avukatlık görevi yapmakta, yurt dışı kararlarının Türkiye’de veya Türk kararlarının yurt dışında tanınması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini üstlenmekte, ulusal ve uluslararası tahkim ve arabulucuk görevlerini üstlenmektedir. Ofisimiz hukukun tüm alanlarında hizmet vermekle birlikte, faaliyetlerimiz; ticaret, borçlar, sözleşmeler, eşya, gayrimenkul, aile, miras, ceza, bankacılık, sigortacılık, telekominikasyon, yabancı yatırım, dış ticaret, icra ve iflas, aile, insan hakları hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ofisimiz   yurt dışı emeklilik dosyalarının takibi, maaş bağlanması, itirazı,  yükseltilmesi, Türk ve Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, yurt dışı evlilik, vize ve konsolosluk işlemlerinin takibi, dosyalaması, tercümanlık gibi alanlarda da hizmet vermektedir.