Aile Hukuku


Boşanma Davası
Boşanma davası türleri nelerdir?
Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkündür. Eğer taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vb) anlaşamadıysa yine çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Boşanma sebepleri (nedenleri) nelerdir?
Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olabilecek hususlar tek tek sayılmış olup şunlardır:
1. Zina
2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
4. Terk
5. Akıl Hastalığı
6. Evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik)

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?
Anlaşmalı boşanma şartları bakımından öneli olan iki husus asgari 1 yıl süren bir evlilik ve tarafların anlaşmış olmasıdır. Bu itibarla evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vs) konusunda tam bir anlaşmaya varmış olması ve en önemlisi tüm bunların boşanma avukatı tarafından kusursuz bir boşanma protokolüne detaylı şekilde yazılması gerekir.

Boşanmak için ne yapmalı?
Boşanmak için her şeyden önce boşanma konusunda kesin bir karara varmalısınız ve hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde boşanmanın hayatınız için daha iyi olduğuna ve sizi daha mutlu edeceğine inanıyorsanız boşanma davası açmalısınız.. Eğer içinizde boşanmaya dair şüphe varsa, şüpheleri yok edene dek boşanma davası açmamak daha uygun olacaktır.

Boşanma süreci nasıl işler?
Boşanma süreci, boşanma davası açmak üzere dava dosyasının ilgili mahkeme birimine verilmesiyle başlar ve davanın kabulü ya da reddine dair kararın kesinleşmesiyle sona erer. Boşanma sürecinde önce davacının dava dilekçesi, ardında davalının cevabı alınır. İkinci aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınır. Ardında ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir ki bu aşamada tanık dinleme ve delil değerlendirme süreçleri gerçekleşir.

Boşanma davaları ne kadar uzun sürer?
Boşanma davasının ne kadar zaman alacağı nerede açıldığına, boşanma uzmanı avukat ile takip edilip edilmediğine, davanın anlaşmalı mı yok çekişmeli mi olduğuna, boşanmanın gerekçesine, delil ve tanık durumuna, verilen kararının temyiz edilip edilmediğine ve dava dosyasına diğer pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla davanın ne kadar süreceği her davanın kendi özel koşullarına ve detaylarına göre cevaplanabilecek bir sorudur. Ancak anlaşmalı olarak açılan bir dava bir kaç hafta içinde sonuçlanabilecekken, çekişmeli açılan boşanma davaları davanın açıldığı yere ve mahkemelerin yoğunluklarına göre ortalama 12 ila 24 ay içinde sonuçlanmaktadır (İstinaf ve Temyiz süreci hariç).

En hızlı nasıl ve ne kadar sürede boşanabilirim?
Boşanmanın en hızlı yolu kuşkusuz anlaşmalı boşanmadır. Eğer boşanma davasıyla ilgili dilekçe ve protokoller ve diğer gerekli dökümanlar bir boşanma avukatı tarafından kusursuz şekilde hazırlanmışsa dava tek celsede sonuçlanabilir. Eğer tarafların acil bir boşanma kararına ihtiyacı varsa bu sürecin kısaltılması ve hızlı boşanmak mümkündür. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasını hangi tarafın açması daha avantajlıdır?
Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar boşanma ve sonuçları konusunda tam bir anlaşmayı varmış ise davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Çekişmeli davalarda ise davayı hangi tarafın açtığı, davanın özelliğine ve ortaya konan boşanma sebebine göre inandırıcılık ve ispat bakımından önem taşıyabileceği gibi eğer ihtiyati tedbir talep edilecekse bu anlamda da boşanma davasını ilk kimin açtığı önem ve özellik arz edebilir.

Boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davası, boşanmanın nedenleri, hukuki dayanaklarını, boşanma davası süresince talep edilen geçici tedbirleri ve boşanmanın hukuk, sonuçlarına dair talepleri içeren bir dilekçenin ve dava dilekçesi ekindeki delillerin dosya haline getirilerek Aile Mahkemesine veya Aile Mahkemesi adına tevzi işlemi yapan adliye bürosuna verilerek açılır.

Boşanma işlemleri nelerdir?
Boşanma işlemleri, boşanma davasının açılması, boşanma kararının kesinleştirilmesi ve son olarak kesinleşmiş kararının nüfus kaydına işlenmesidir.

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir?
Boşanmak için temel olarak çok iyi yazılmış ve kusursuz bir boşanma dilekçesi ve boşanmaya ilişkin delil niteliği taşıyan belgeler ve olaylara hakim tanıklar gereklidir. Eğer davayı boşanma avukatı ile açacaksanız dava için gereken her evrak ve her detay avukatınız tarafından hazırlanacaktır. Ancak avukat olmaksızın dava açılacaksa dava açan kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya mutlaka eklenmelidir.

Boşanma dilekçesi nasıl olmalıdır?
Boşanma davası dilekçesi, boşanma nedenleri ve boşanmanın hukuki dayanaklarını içermeli, usül hukuku gereği sonradan iddia ve taleplerde değişiklik yapılması mümkün olmadığından tüm hukuki gerekçeler, yasal dayanaklar ve deliller eksiksiz olarak yazılmalı, eğer varsa tedbir taleplerine ilişkin hususlar belirtilmelidir. Boşanma dilekçesi konusunda yapılan hatalar boşanma davasının tüm seyrini olumsuz etkileyebilir hatta boşanma davasının reddine yol açabilir.

Boşanma davası için eşlerin ikisi de mahkemede bulunmak zorunda mı?
Eğer anlaşmalı bir boşanma olacaksa hakimin her iki eşi de duruşmada görmesi ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat alması gerektiğinden eşlerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Ancak çekişmeli bir dava söz konusu ise bu durumda tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini avukat ile temsil etmeleri mümkündür.

Boşanma davasına bizzat katılmam şart mı?
Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, eşlerin en az bir celse duruşmaya katılmaları gereklidir. Eğer çekişmeli boşanma davası mevcut ise ve tarafların avukatı yok ise özellikle davacı tarafın davaya katılması, davanın devamı bakımından zorunludur. Eğer tarafların avukatı var ise taraflar bizzat duruşmaya katılmak zorunda değildir.

Boşanma davasına gitmeme nasıl bir sonuç doğurur?
Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davasında tarafların en azından bir celse duruşmaya gidip boşanma konusundaki beyanlarını hakim huzurunda teyit etmeleri gerekir. Çekişmeli bir davada ise davacı tarafın boşanma davasını ya bizzat ya da boşanma avukatı ile takip etmesi hukuken zorunludur. Aksi halde dava önce müracaata bırakılacak ardından da açılmamış sayılacaktır. Davalı taraf ise hukuken zorunlu olmasa bile hak ve menfaatlerini korumak ve iddialara cevap vermek adına ya bizzat ya da bir avukat tutarak davayı takip etmelidir.

Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?
Boşanma davasının mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı tarafından takip edilmesini şiddetle öneriyoruz. Zira sadece boşanma değil, aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın bir takım hukuki sonuçları ve mal rejimleri bakımından kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasının ve temsil edilmesinin tek yolu bu alanda profesyonel bir avukat ile çalışmaktır.

Eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler ne yapmalı?
Şiddet gören taraf, kendisine fiziki şiddet uygulandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden bir polis merkezine gidip şikayetçi olmalı ve sağlık raporu (darp raporu) almalı ve uzaklaştırma tedbiri talepli olarak boşanma davası açmalıdır.

Çocuğun velayeti kime verilir?
Bu sorunun cevabı da boşanma davasının özelliklerine ve detaylarına göre değişmekle birlikte genel olarak çocuğunun yaşının küçük olması halinde annenin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

Boşandıktan sonra hemen yeniden evlenebilir miyim?
Boşanan erkek, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte hemen yeni bir evlilik yapabilir. Ancak boşanan kadının hemen yeniden evlenmesi hukuken mümkün değildir. Boşanan kadın Medeni Kanun gereği, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ancak 300 gün geçtikten sonra evlenebilir. Genel kural bu olmakla birlikte söz konusu bekleme süresi dava yoluyla kaldırılabilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için “İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İddet süresi ne kadardır ve ne zaman başlar?
İddet süresi bir başka ifadeyle “bekleme süresi” 300 gün olup boşanma kararının kesinleşmesiyle başlar. İddet süresini dava yoluyla kaldırmak mümkünüdür, bu süreyi hızlıca kaldırmanın en iyi yolu ise bir boşanma avukatından yardım almaktır.

Boşanma halinde ne kadar nafaka alırım veya öderim?
Kanunda nafaka konusunda bir yüzde veya oran belirlenmemiştir, Nafakanın ödenip ödenmeyeceğine veya ödenecekse ne miktarda ödeneceği konusunda hakim takdir sahibi olup tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre nafaka belirlenecektir.

Boşanma sonucunda tazminat öder miyim?
Bu sorunun cevabı boşanmada kimin kusurlu olduğuna bağlıdır. Zira Medeni Kanun’a göre boşanmada kusurlu olan tarafın tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir. Dolayısıyla boşanma davasında usül kuralları ile delil ve ispat konuları son derece önemli olduğundan mutlaka boşanma avukatı ile hareket edilmesini özellikle tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı boşanma halinde nafakanın iptali veya artırılması mümkün müdür?
Taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanmış ve anlaşmalı boşanma protokolü ile nafaka bedeli karşılıklı olarak kararlaştırılmış olsa dahi, şartların oluşması halinde nafaka ödeyen eş nafakanın iptali veya azaltılması için; nafaka alan eş ise nafakanın artırılması için dava açabilir.

Ses kaydı veya video görüntü kayıtları delil niteliği taşır mı?
Prensip olarak kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve gizlice çekilmiş görüntü ve kayıtlar hukuka aykırıdır ve suç teşkil eder. Ancak Yargıtay‘ın son dönemde vermiş olduğu bazı kararlarda hukuka aykırılık yorumunu esnettiği görülmektedir. Bu itibarla ses veya görüntü kaydının delil olarak kullanıp kullanılmayacağı veya suç teşkil etme riski olup olmadığı konusunda mutlaka bir avukatın görüşünü aldıktan sonra hareket edilmesi uygun olacaktır.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?
Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar birbirinden farklıdır. Boşanma davasında hakim sadece tarafların boşanıp boşanmaması hususunda karar verir ancak mal paylaşımı yapmaz. Eğer anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, taraflar kuşkusuz “anlaşmalı boşanma protokolü” ile mal paylaşımına dair bir takım kararlar alabilir ancak çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı olmaz. Zira mal paylaşımına dair taleplerin ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekir.

Boşanma avukat ücreti ne kadardır?
Boşanma davasına dair asgari avukatlık ücretleri her baro tarafından belirlenmiştir. Boşanma avukatı size o tarifede belirlenen rakamın altında olmamak şartıyla boşanma davanızın özelliklerine, gerekçesine, delil durumuna, davanın ne kadar süreceğine ve diğer detaylara göre avukatlık ücretini belirleyecektir. Ancak bizim tavsiyemiz boşanma avukatı arayışında, avukatlık ücretinden ziyade size gerçekten boşanma davası konusunda yardımcı olabilecek, hak ve menfaatleriniz en şekilde koruyacak ve gerçekten boşanma hukuku konusunda uzman bir avukat bulmaktır, ücret ikinci planda düşünülmelidir.

Boşanmada velayet nasıl belirlenir?
Boşanma davası devam ederken geçici olarak ve dava sonunda temelli olmak üzere hakim, çocuğun veya çocukların annenin mi yoksa babanın yanında mı kalacağını ve velayet hakkının kimde olacağını karara bağlarken çocuğun yaşını, ruhsal ve bedensel gelişimini daha genel ifadeyle çocuğun çıkarlarını göz önünde bulunduracaktır.

Çocuğun yaşının küçük olması durumunda velayet anneye mi verilir?
Genel olarak çocuğun yaşının küçük oması durumunda annenin velayet konusunda daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz ancak bazı istisnai durumlarda boşanma davasının özelliklerine, boşanma davasının gerekçesine ve tarafların niteliklerine hatta boşanma avukatının uzmanlığına göre bazen çok küçük yaşta da olsa velayetin babaya verilmesi mümkündür. 


Tanım ve Tenfiz Davası
Tanıma Tenfiz Davası nedir?
Türkiye de açılıp kabul edilmeden yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı geçerli olmaz.  Her ne kadar Yabancı ülkede boşanma davası sonuçlansa da Türkiye de boşanma işlemi nüfusa işlenmez ve medeni hal durumu kayıtlarda evli olarak  devam eder. Vatandaşlarımız bunun genellikle farkında olmayıp; ancak yeni bir evlilik aşamasında Türkiye’de evli olduklarını görünce fark edebilmektedir.

Boşanma ile ilgili Tanıma Tenfiz Davası kısaca açıklanmak gerekirse; Yabancı ülkede boşanan Türk Vatandaşı, bu boşanma davası sonucunun  geçerli olması için Türkiye’de Tanıma Tenfiz Davası açmak zorundadır. Bu dava ayrıca bir boşanma davası olmayıp yalnızca alınan kararın Türkiye’de geçerli sayılması işlemi içindir. Bu sebeple tarafların mahkemeye gelme zorunluluğu bulunmamakta, boşanan eşler tekrar karşı karşıya gelmemektedir.

Tanıma Tenfiz Davası eşlerden birinin Türkiye’de ikameti yok ise Ankara, İzmir ve İstanbul Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Yurt dışında yaşayan yabancıların birçoğunun Türkiye ikametleri bulunmamaktadır. Bu yüzden Tanıma Tenfiz Davası bu illerde açılabilmektedir. Ayrıca tanıma tenfiz davası işleminin en hızlı şekilde gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da avukatının olması en kısa bir zamanda boşanmaya ilişkin işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Tanıma Tenfiz Davası ile ilgili aşağıda detaylı bilgi verilmiş olmakla birlikte özetle söylemek gerekirse, boşanma kararını veren yabancı makam bir mahkeme olmalıdır. Almanya, İngiltere, Avusturalya, Avusturya, İsveç, İsviçre, Holanda, Fransa, gibi birçok Avrupa ülkesinde Boşanma Kararı Mahkemelerce verilmektedir. Ayrıca yine Kanada, Amerika gibi bir çok ülkede de kararlar mahkeme tarafından verilmektedir. Bazı ülkelerde belediyeler vb. birimler tarafından verilen boşanma kararları Türkiye’de Tanıma Tenfiz işlemine konu olamamaktadır. Kısacası boşanmaya ilişkin tanıma tenfiz davası için kararı veren birimin Mahkeme olması yeterlidir. Bunların yanı sıra tanıma tenfiz davası açılabilmesi için Lahey Sözleşmesi gereği (Taraf Ülkeleri bağlamaktadır) Kararın apostil belgesi olmalı ve boşanma kararı kesinleşmiş olup bu kesinleşme durumu kararda ya da ayrı bir belgede yazılı olmalıdır. Ayrı belgede yazılı ise bu belgenin de apostili olmalıdır. Avustuya için özel anlaşma gereği apostil tastiği aranmasa da süre kaybı yaşanmaması açısından apostil tastik ettirmesi faydalı olacaktır. Tüm bu belge asılları ile birlikte, boşanma kararının ve diğer belgelerin yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmalı ve bu çeviri belgeleri de konsoloslukça tasdik edilmelidir. Bu çeviri işlemleri yabancı ülkede yapılabileceği gibi Türkiye de de yapılabilir. Ardından açılacak dava ile boşanmaya ilişkin tanıma tenfiz kararının alınması, boşanmanın nüfusa işlenmesi için yeterlidir.

Tanıma Tenfiz Davası Şartları
  • Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının kararının aslı,
  • Verilen bu kararın kesinleşme şerhi (yazısı) ve apostil yazısı,
  • Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti 
  • ve Vekaletname.