KURUCUMUZ


Detaylar

Elif Dolak Yavuz

Fransa'da Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de denklik alarak Avukatlığa başlamıştır. Ticaret ve Borçlar hukuku alanında uzman olup, doktora eğitimini halihazırda Fransa'da devam etmektedir.